Języki obce

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest już nie tylko koniecznością, lecz normą. Kwestia wielojęzyczności, rozumianej jako wymóg obecnych czasów, kiedy znajomość jednego języka obcego jest uważana za niewystarczającą, powoduje dynamiczny wzrost zainteresowania nauką języków, także dzieci. Nauczanie języków obcych w przedszkolach jest coraz powszechniejsze. Wszystko to dzięki przekonaniu, że im wcześniej dzieci rozpoczynają naukę języka, tym większe maja szanse na jego opanowanie, a co za tym idzie, na lepsza przyszłość.

 

Wiek przedszkolny to doskonały czas na rozwijanie umiejętności językowych. To najintensywniejszy okres rozwoju mowy dziecka, a przez to najlepszy na naukę języków. Dziecko przyswaja je w sposób naturalny, kształcąc prawidłową wymowę i akcent. Jest to główny cel, na którym się koncentrujemy w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego w naszej placówce przedszkolnej. Naszą ambicją jest takie przekazanie wiedzy, aby każde dziecko posługiwało się jak najszerszym zakresem słów i zwrotów w języku angielskim i niemieckim oraz wykazywało się otwartością na ich poznawanie w dalszych etapach edukacji.

 

Naukę języków obcych w naszym Przedszkolu rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej poprzez zapewnienie dzieciom jak najczęstszych kontaktów z językiem.

 

Proces uczenia się języka przebiega w naturalny i nie stresujący sposób podczas gier i zabaw edukacyjnych oraz zwykłych, codziennych sytuacji.

Strony: