Współpraca

Poprzez plan współpracy ze środowiskiem lokalnym kształtujemy w całej społeczności przedszkolnej poczucie lokalnej tożsamości, przynależności i odpowiedzialności. Współpracujemy z okolicznymi przedszkolami, szkołami, władzami lokalnymi, ośrodkami kultury, prasą  przez co „Przedszkole Rodzinne” wciąż wpisuje się w życie Wesołej i okolic.

 

Producent Naklejek Ściennych

Fly My Butterfly

www.flymybutterfly.com

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczno Rehabilitacyjna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Pedagogiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

www.poradnia.waw.pl

 

Zespół Szkół Językowo-Informatycznych

"Szkoła Rodzinna"

Szkoła Podstawowa Niepubliczna, Gimnazjum Niepubliczne, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne, Liceum Zaoczne dla Dorosłych

www.szkolarodzinna.pl

 

Pracownia terapii BioFeedBack

www.biofeedback.pl