Zajęcia

  • Program przedszkola

    Program naszego przedszkola jest nastawiony na wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez „zabawę” techniką. Skonstruowany jest tak, by jego treści oddziaływały na wszystkie sfery osobowości dziecka, z dużym naciskiem na aktywność dziecka oraz różnorodność stosowanych metod. (...)

  • Zajęcia przedszkolne

Strony: