Program przedszkola

Zajęcia » Program przedszkola

Program naszego przedszkola jest nastawiony na wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez „zabawę” techniką. Skonstruowany jest tak, by jego treści oddziaływały na wszystkie sfery osobowości dziecka, z dużym naciskiem na aktywność dziecka oraz różnorodność stosowanych metod.

Wszyscy wiemy jak ważna jest znajomość języka angielskiego - podstawowego języka komunikacji współczesnej cywilizacji, nie mniej istotna jest także umiejętność twórczego korzystania ze zdobyczy techniki XXI wieku – multimediów.

Nadrzędnym celem będzie stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka w oparciu o Prawa Dziecka.

W przedszkolu korzystamy z programu przygotowanego przez Wydawnictwo JUKA:

 1. Marzanna Cieśla, Monika Słojewska, „Kuferek trzylatka”

Program zapewnia wszechstronny rozwój każdemu dziecku rozpoczynającemu swoją przygodę w przedszkolu. W pakiecie dla dziecka oprócz barwnych i niezwykle interesujących kart pracy można znaleźć: zestaw kart laminowanych z naklejkami wielokrotnego użytku, płytę z grami interaktywnymi oraz przyjazną dla dziecka Gwiazdkę, pełniącej funkcję poduszki.

 1. Krystyna Kamińska, „Kuferek czterolatka”

Pakiet przeznaczony dla dzieci czteroletnich,  posiada ciekawą formę i treść. Aby zadowolić najbardziej wymagającą grupę odbiorców – jaką są przedszkolaki
w pakiecie zaproponowano łączenie takich form aktywności jak: ruch, plastykę, muzykę, słowo.
Ponadto w bardzo ciekawy sposób przybliżane są dzieciom pojęcia matematyczne, wiedza o świecie oraz zagadnienia emocjonalne bliskie czterolatkom.

 1. Krystyna Kamińska, Urszula Stadnik, „Kuferek pięciolatka”

Kuferek pięciolatka to pakiet, który zapewnia wspaniałą zabawę i doskonałe przygotowanie do klasy pierwszej. Zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym zadania z piktogramem: Jeśli chcesz.
Pakiet jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Dzieci
wraz z pakietem otrzymują kolorowe ABECADŁO pełniące funkcję klasera,
w którym dziecko umieszczane poznane literki.

Program dydaktyczny dzieci pięcioletnich wzbogacony jest o propozycje zawarte w programie:
a) Krystyna Kamińska, „Chcę czytać, pisać, liczyć”

Publikacje wspierające naukę kluczowych umiejętności. Przystępne w formie, niezwykle przydatne na każdym etapie uczenia. Skierowane do dzieci, czytelne kolorowe, atrakcyjne:

 • Chcę pisać
 • Chcę czytać
 • Chcę liczyć


Chcemy, żeby dzieci dobrze się u nas czuły, chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Zależy nam na tym żeby rodzice byli dumni z postępów swoich dzieci i zadowoleni z wyboru naszej placówki. Dlatego też wprowadziliśmy dodatkowo dwa, równoczesne profile językowy oraz multimedialny.

Oznacza to, że dzieci uczą się wszystkiego zgodnie z program bazowym wymaganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dodatkowo mają skuteczny i ciekawy program nauki języka angielskiego i języka niemieckiego.  Wszystkie założenia programowe są realizowane przy pomocy innowacyjnych pomocy naukowych.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Naomi Simmons, „Ricky the Robot”; Wyd. Pearson

Ricky the Robot to ogromna różnorodność w wyborze rodzaju aktywności dla dzieci. Program wzbogacony jest o historyjki, piosenki, rymowanki, gry, puzzle, proste zajęcia plastyczne i ruchowe oraz scenki do odegrania przez dzieci.

W zeszycie ćwiczeń dzieci rysują po śladzie, kolorują, łączą w pary, wskazują różnice, poznają cyfry oraz aktywnie przygotowują się do czytania i pisania.

Do programu dołączony jest komponent cyfrowy Ricky ROM, który zawiera:

 • piosenki i rymowanki,
 • animowane wersje historyjek z Big Book,
 • wideo z karaoke piosenek,
 • interaktywne gry i zabawy,
 • cyfrowe karty obrazkowe,
 • interaktywne plakaty

 

GIMNASTYKA

Zajęcia odbywają się z nauczycielem wychowania fizycznego.

 

BASEN

Dzieci uczęszczają na basen (raz w tygodniu – 45 minut zajęć), gdzie uczą się pływać pod kierunkiem instruktorów.

 

RELIGIA

Zajęcia prowadzone są przez katechetę.

 

Nasze metody pracy:

 • Metoda czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię.
 • Metoda KLANZY - pedagogika zabawy- Metoda oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej, łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do ciekawych zabaw należą zabawy z " animacyjną chustą", które doskonale wpływają na integrację grupy, wyzwalają pozytywne emocje.
 • Muzykoterapia - jedna z metod oddziaływania diagnostycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego i profilaktycznego, poprzez wieloaspektowy wpływ muzyki na stan psychofizyczny i rozwój człowieka.
 • Relaksacja - pomaga w zachowaniu wewnętrznej równowagi, umiejętnie wykorzystuje wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Umiejętnie prowadzony relaks to świadome działania na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych, pozwalające na pełne poznanie własnego ciała i jego możliwości oraz uświadomienie sobie znaczenia swojej woli. Dzięki własnej aktywności dziecko w wieku od 2 do 5 lat stopniowo poznaje fizyczne możliwości swojego ciała, uczy się panowania nad nim oraz umiejętności opisania go. Zgodnie z wymaganiami otoczenia - zarówno w domu, jak i w przedszkolu - korzysta ze swych umiejętności. Władzę, jaką posiada nad samym sobą, pozwalającą wykonywać i kontrolować własne czyny i gesty uświadomienia sobie krok po kroku. Dzięki temu lepiej panuje nad swoimi popędami, potrafi zahamować nierozważne ruchy, co ułatwia wysłuchanie innych osób, pomaga w koncentracji uwagi i skupieniu się na wykonywanych czynnościach.