Język niemiecki

Języki obce » Język niemiecki

Tematyka programu nauczania języka niemieckiego koncentruje się na tematyce bliskiej dziecku i jest ściśle związany z treściami wychowania przedszkolnego.

Obszary tematyczne, dotyczą najbliższego środowiska dziecka. Na etapie pracy w przedszkolu, dzieci przede wszystkim osłuchują się z językiem. A struktury gramatyczne poznają w kontekście sytuacyjnym bez jakichkolwiek objaśnień ze strony nauczyciela, których objaśnienia na tym etapie byłyby nawet szkodliwe.

Poznawanie języka to okres długofalowy tworząc podwaliny, pierwsze kontakty z językiem zabieramy dzieci w wielką podróż, pełną ciekawych zabaw, przygód i akcji. Mamy nadzieję że z tej podróży dzieci wrócą pełne wiedzy, wrażeń i chęci do dalszej nauki języków.
 

Cele nauczania języka niemieckiego w naszym przedszkolu:
- stworzenie bazy leksykalnej przygotowującej do późniejszej komunikacji w języku niemieckim,
- przygotowanie do samodzielnego, dobrowolnego dążenia do kontaktu z językiem niemieckim,
- motywowanie dziecka do porozumiewania się nie tyko w języku ojczystym i rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych,
- wielokanałowe (słuchowe, wzrokowe, przez dotyk) poznawanie języka niemieckiego,
- umożliwienie dziecku orientacji w świecie, rozbudzanie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Ihre Kinder sehr herzlich zu unserem Kindergarten einladen, wo es ein attraktives Bildungsangebot gibt – unter anderem Deutschunterricht.

Das Themenbereich im Deutschunterricht betrifft vor allem die beliebte Umgebung der Kinder – wie zum Beispiel:

  • Farben
  • Tiere
  • Pflanzen
  • Familie
  • Spielzeuge

Die lexikalische Basis bereitet Ihre Kinder auf die weitere Lernphase in der Grundschule vor und zahlreiche Ausspracheübungen erleichtern den späteren Lernprozess.