Język angielski w przedszkolu

Języki obce » Język angielski w przedszkolu

Opieramy się na założeniu że małe dziecko bez wysiłku poznaje każdy język. Uczymy najmłodsze dzieci skutecznie, w naturalny dla nich sposób – pokazujemy angielski przez zabawę, muzykę i ruch. Koncentrujemy się na naturalnej zdolności dzieci do kreatywnego myślenia i działania, wykorzystując spontaniczne skłonności dzieci do naśladownictwa i zabawy. Stosujemy metody aktywizujące wszystkie zmysły, dzieci uczą się też poprzez bezpośrednie doświadczenie – naśladując konkretne zachowania. Oprócz proponowanych zajęć ramowych zamierzamy wprowadzić dni z angielskim non-stop (lektor obecny przez cały dzień), które polegać będą na obcowaniu z językiem obcym podczas zajęć, przerw i posiłków. Wykorzystujemy wiele różnych technik wśród których dominują: metoda naturalna, metoda reagowania oraz drama. Stosowane techniki odpowiadają emocjonalnym i intelektualnym potrzebom i możliwościom dzieci.

Przebieg zajęć jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

 

 

We deeply believe that children can enquire language skills effortlessly at any age. They just need some encouragement and support. All the lessons are aimed to stimulate the child`s curiosity. We include many educational and intractive games, songs, music CDs, English flash cards display, picture books, audio and video images. We arrange children to play with English, we expose them to facial expressions, hand gestures and other non-verbal cues. We are going to practice the whole day English classes with the teacher present all the time - also during breaks and meals to create a natural English environment. All the techniques we use are recommended for children: natural, TPR, drama.
Learning English with us is a rewarding and satysfying experience.