Aktualności

  • Zasady pobytu dziecka w Przedszkolu

  • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

  • Wyprawka

  • Plan dnia

  • Wypoczynek

  • Oczekiwania wobec absolwenta

  • Ogród przedszkolny

  • Zajęcia muzyczno-taneczne i teatralne

Strony: